KARA klub

Kara pro své stálé zákazníky nabízí výhody členství v zákaznickém klubu KARAKLUB.

Do klubu se může přihlásit každý, kdo splní níže uvedené podmínky.
Členové klubu mohou čerpat 5% slevu na nákupy ve všech značkových prodejnách KARA, GALEX a KARA Accessories v celé České republice (nelze uplatnit na e-shopu)
Členové mohou dále využít 50% slevu na veškeré servisní práce u výrobků zakoupených v síti KARA.
Slevy nelze uplatnit v prodejně Znojmo – Freeport Leisure.

Podmínky pro vstup a pravidla

- Zákazník učiní jednorázový nákup zboží a/nebo služeb v celkové hodnotě 6999 Kč a vyšší.
- Vyplní registrační formulář, který je k dispozici ve všech značkových prodejnách KARA, GALEX nebo KARA Accessories.
- Řádně vyplněný formulář odevzdá v prodejně nebo zašle na adresu KARA Trutnov, a.s., K Továrně 84, Bohuslavice, 541 01 Trutnov.
- Po zaregistrování zákazník obdrží svoji členskou kartu KARAKLUB s registračním číslem.
- Karta bude zaktivována maximálně do 20 dnů po zaregistrování.
- Po obdržení musí být členská karta řádně podepsána jejím držitelem. Bez podpisu je karta neplatná.
- Sleva může být poskytnuta pouze při předložení platné karty KARAKLUB jejím držitelem.
- Sleva je odečtena od ceny aktuální v době nákupu.
- Slevu není možné uplatňovat dodatečně.
- Slevy není možné sčítat.
- Pro to, abyste mohli výhody klubu stále využívat, musíte jednou za dva roky nakoupit v některé ze značkových prodejen KARA, GALEX nebo KARA Accessories v hodnotě 6999 Kč a vyšší.
- KARA Trutnov, a.s. si jako jediný zřizovatel vyhrazuje právo kdykoliv změnit všeobecná pravidla fungování zákaznického klubu KARAKLUB bez předchozího oznámení.
- Ztrátu nebo poškození karty je její držitel povinen nahlásit na jakékoliv prodejně KARA v České republice.
- Případné dotazy je možné zaslat na e-mailovou adresu: klub@karatrutnov.cz .
- O změnách v pravidlech fungování zákaznického klubu budou členové informováni na www.kara.cz.